Slajd 2

Regulamin

1. Wstęp do Klubu oraz uczestnictwo w zajęciach jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z z zasadami, regulaminem oraz po zobowiązaniu do stosowania i przestrzegania jego postanowień.

 

2. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i zobowiązane są grać w okularach ochronnych.

 

3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów .

 

4. Z oferty naszego Klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.

 

5. Zabrania się:

  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
  • palenia tytoniu
  • wnoszenie i używania środków odurzających , narkotyków etc
  • wprowadzania zwierząt
  • używania niewłaściwego obuwia na korcie do gry (buty muszą być na białej kauczukowej podeszwie!)

6. Należy używać sprzętu oraz urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora . Nie ponosimy odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w Klubie.

 

7. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa oraz karna.

 

8. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia, należące do Klubu, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 

9. Nie ponosimy odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.

 

10. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie.

 

11. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformujemy Klientów.

 

12. Zastrzegamy prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

 

13. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych Klub ma prawo do wyproszenia Klienta z Klubu bez zwrotu poniesionych przez niego kosztów.


 

Regulamin rezerwacji i korzystania z kortów do squash.

 

1. Korty do squasha wynajmowane są na 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.

 

2. Dozwolone jest przedłużenie gry tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

3. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać można gotówką lub karta w recepcji.

 

4. 4. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie klienci zaopatrzeni w obuwie sportowe do sportów halowych, charakteryzujące się kauczukową podeszwą i nie pozostawiające śladów. W przypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownik Klubu ma prawo odmowy wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.


 

Zasady rezerwacji kortów i ich odwoływania:

 

1.  Rezerwacji dokonać można przez aplikację reservado.pl, telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio w recepcji Klubu.

 

2. Anulacja rezerwacji:

  • Klienci proszeni są o powiadomienie recepcji o niemożliwości gry w wybranym uprzednio terminie najpóźniej 24 godziny przed terminem rezerwacji. W tym przypadku gra zostanie przeniesiona na wolny i dogodny dla Klienta termin.
  • Anulacja w terminie krótszym niż 24 godz. może odbyc się na warunkach, w którym recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany warunkowo termin. W przypadku braku chętnych na warunkowo anulowany termin, Klub dolicza do kolejnego rachunku stałego klienta 100% należności za niewykorzystanie kortu. W przypadku jednorazowych klientów należność należy oplacic przelewem na konto celem odwieszenia blokady.
  • W przypadku, kiedy Klient nie zjawi się na zarezerwowany termin, należy opłacić należność przelewem nasze konto( nr.na stronie)  Do czasu uiszczenia opłaty rezerwacje są zawieszone.
  • W przypadku posiadania karnetów i braku chętnych na warunkowo anulowany termin, Klub traktuje taką sytuacje, jako odbytą wizytę!
  • Rezerwacje dokonane w terminie krótszym niż 24h przed grą nie podlegaja anulacji ( do 30 min po dokonaniu rezerwacji on line mozna dokonac anulacji telefonicznie. )    

Kontakt z nami:

 

 

Adres:

Gdańsk Osowa

ul. Penelopy 25

wjazd od ul. Nowy Świat

* zjazd z obwodnicy przy Selgros w kierunku przesypowni cementu

 

Dane kontaktowe:

Telefon: 663 316 036

E-mail: info@squashosowa.pl

www.squashosowa.pl

www.tenisosowa.pl

 

ZAREZERWUJ KLATKĘ ON-LINE

 

Akceptujemy karty FitProfit i MultiSport oraz OK System.